Stopadesátitisícové město Sibiu, někdy bývá nazýváno „výkladní skříň Rumunska“. Nachází se v Transylvánii, ve středu Rumunska. Vzhledem k osídlení regionu Němci se někdy používá i německý název města Hermannstadt. Z německé historie pocházejí také nejvzácnější pamětihodnosti Sibiu. Do Sibiu se dobře dostaneme autem a vlakem.

Sibiu, hlavní město evropské kultury

Když bylo Rumunsko přijato do Evropské unie, stalo se Sibiu hlavním městem evropské kultury pro rok 2007. Bylo zvoleno jako doklad toho, že přijetí do EU nebylo jen gestem politické vůle. Vzhledem k silné německé menšině v Transylvánii žijící má Sibiu charakter německého města. Některým návštěvníkům tak trochu připomíná Norimberk – úzké uličky a vysoké štítové domy zachovaly středověký charakter.

Z dějin Sibiu

Na místě dnešního města se ve 12. století rozkládalo dácké a později římské sídliště. Zakladateli osady byli Sasové, kteří do země přišli na pozvání maďarského krále Gézy II. Jeho záměrem bylo zúrodnit a osídlit strategicky důležitý region, přes který vedly obchodní stezky.

Rumunsko, Sibiu

Jako ochrana před častými nájezdy dobyvatelů jiných národností byly kolem města vystavěny hradby. V 15. století měly 40 věží. Opevnění třikrát odolalo tureckým nájezdům.

Od středu města s několika kostely se rozbíhají řady měšťanských domů, které jsou ve svých zadních traktech propojeny průchody či dvorky s druhou rovnoběžnou řadou stavení. A pak ještě třetí a čtvrtou. Přicházelo-li tedy nebezpečí zvenčí města, mohli lidé postupně snadno ustupovat z okrajových částí do středu a stále při tom byli pod ochranou vnitřních nádvoří svých domů.
Pro svou nedobytnost se stalo vojenským centrem Sedmihradska, v některých časech i jeo metropolí.

  • Etničtí Němci tvořili většinu obyvatel až do konce druhé světové války. Po válce byli deportováni do sovětských gulagů. Po návratu už svůj majetek nenašli. V současné době tvoří německá menšina v Sibiu asi jen dvě procenta obyvatel.

Prohlídka města Sibiu

V roce 2007 byly opraveny, aby město dobře reprezentovalo. Pomoc EU je patrna i na rekonstrukci jiných památkových objektů, dlažbě ulic a náměstí, fasádách historických domů. Turisté se rádi procházejí po hlavním pěším bulváru s kavárnami a stylovými obchody.

  • V honosném pozdně barokním paláci někdejšího královského místodržitele Samuela Brukenthala má dnes sídlo transylvánské muzeum, označované jako nejlepší muzeum Transylvánie. Kromě unikátního souboru sakrálních dřevěných soch a středověkých ikon je v muzeu k vidění soubor stříbrných ozdob největší ve střední Evropě a velké sbírky rumunského umění.
  • Sibiu si zachovalo středověkou atmosféru. Z původních 40 věží opevnění se zachovaly Žoldácká, Tesařská, Jirchařská, Čalounická a Hrnčířská – byly nazvány po řemeslnických ceších, které věže obhospodařovaly k obranným účelům.
  • Za vidění i fotografii stojí Železný most z roku 1859. Místní jej nazývají Lhářův most. Prý, kdyby se něm vyslovila lež, most se zřítí. Asi to nebude moc fungovat, protože na mostě pronesl jeden ze svých lživých proslovů bývalý diktátor Ceausescu – a most nespadl.

Opevněné kostely, atribut regionu

Návštěvníci Sibiu jsou udivenu rovněž množstvím chrámů různých církví. V okolí Sibiu lze pak navštívit několik opevněných kostelů.

  • K nejpozoruhodnějším patří skelet někdejšího kláštera cisterciáků ze 13. století ve vesnici Carta asi 40 kilometrů na východ.
  • Pokud se naopak vydáte ze Sibiu na západ, uvidíte po pár kilometrech ve vesnici Crisan přímo ze silnice vysokou štíhlou věž tamního opevněného kostela.
  • Opevněný kostel v Cisnadioaře je netypicky umístěn na kopci nad vesnicí, nikoli v jejím centru. Je možno k němu vystoupat (klíč k brance se půjčuje za poplatek). Seshrora je překrásný rozhled – směrem k severu potěšit výhledem na transylvánskou planinu s městem Sibiu v popředí. Ana jihu by se měly na obzoru rýsovat štíty nejvyššího rumunského pohoří Fagaraš.
Foto: Sibiu (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.