Balkánský poloostrov

Balkánský poloostrov vybíhá z pevniny na jihovýchodě Evropy. Na západě je omýván Jaderským a na jihovýchodě Černým mořem, na jihu Jónským, Krétským, Egejským a Marmanským mořem. Severní hranici Balkánského poloostrovu tvoří řeka Sáva a dolní tok Dunaje. Jestliže historii tvoří války, o Balkánu to platí doslova. Balkánská půda byla vždy „horká “. Balkánský poloostrov se někdy označuje za...

Celý článek