Fagaraš

V pohoří Fagaraš nejsou Češi neznámí. Přejít Fagaraš – to je odjakživa meta českých vysokohorských turistů. Po pádu komunistického režimu (v obou zemích) se Češi vydali do vysokých hor dřívě zapovězených. Ale ve druhé dekádě 21. století už je situace jiná: dorostla generace, pro kterou nejsou vzácné Pyreneje nebo Savojské Alpy. Láká je neznámé – tím je tajuplnými pověstmi opředená země...

Celý článek