Většina obyvatel Rumunska je pravoslavného vyznání. Pravoslavná církev je křesťanská. Věřící mají stejného boha, stejného Ježíše Krista, stejné hlavní svaté. Jaký je rozdíl mezi katolickou a pravoslavnou církví?

Dva způsoby uctívání boha

I když obě církve věří ve stejného boha, děje se to odděleně.

Prvních tisíc let po vzniku křesťanské víry existovala jen jedna křesťanský církev. Rozšířila se po celém evropském kontinetu, lépe řečeno – byla po Evropě rozšiřována křesťanskými misionáři.

Rumunsko, pravoslavná Květná neděle

Tak, jak se začal odlišovat vývoj společnosti v západní a východní části Evropy,  začala se odlišně vyvíjet křesťanská církev na východě  na západě.

 • Státní moc na východě se začala značně propojovat s církví,
 • ale v západní polovině Evropy byl panovník na církvi nezávislý.
 • Západní země přizpůsobily své církevní rituály římskému vzoru,
 • mše na východě se sloužily jinak.

Velké schizma, čili rozdělení

V roce 1054 neshody církevních hodnostářů vyvrcholily a dosud jednotná církev se rozdělila na dvě větve:

 1. římsko-katolickou pro západ,
 2. řecko-katolickou pro východ.

Tomuto rozdělení se říká „velké schizma“. I když se po léta uvádělo, že „poslední kapkou“ byl dogmatický spor o detail v učení o Nejsvětější Trojici, důvody byly podle historiků spíš lidské. Někteří uváději politické až mocichtivé zájmy  protagonistů sporu. Jiní „velké schizma“ hodnotí ještě kritičtěji – jako nevůli několika lidsky ješitných církevních hodnostářů, trochu ustoupit a vytvořit kompromis. Pokusy o znovu spojení obou církví se uskutečnily už ve středověku, ale nikdy nebyly úspěšné.

Čím se pravoslavná církev liší od katolické

 • Na rozdíl od centralizované katolické se pravoslavná církev skládá z většího množství samostatných národních církví. .
 • Nejvyšším představeným pravoslavné církve je patriarcha, který má sádlo v Konstantinopoli, ale jedná se o čestnou funkci.
 • Pravoslavní kněží mohou uzavírat manželství a za jistých okolností se mohou i rozvést.
 • Velký rozdíl je v liturgii. Pravoslavná mše je delší, s mnohohlasými liturgickými zpěvy, chrámy jsou vybaveny ikonostaty, ikonami a podobně.

Ve druhé polovině 60. let 20. století, po tak zvaném Druhém vatikánském koncilu, došlo zejména z iniciativy papeže Pavla VI. ke sblížení obou církví. Církve mezi sebou udržují kontakty na všech úrovních a případě nezbytí mohou věřící jedné církve přistupovat ke svátosti zpovědi a ke svatému přijímání v církvi druhé.

 

Pravoslavný kalendář

Pravoslavná církev používá kalendář o 365 dnech. Tento kalendář existuje ve dvou modifikacích, které jsou obě v pravoslaví používány.

 1. Juliánský („starý“) kalendář, zavedený C. Iuliem Caesarem v Římě v 1. století př. Kristem. Používá  jej například ruská, gruzínská a srbská církev.
 2. Gregoriánský („nový“)  kalendář, zavedený papežem Řehořem XIII. roku 1582. Ten je dnes používán jako tzv. občanský kalendář. V některých pravoslavných církvích byl zaveden ve 20. století. Používá jej například cařihradská, řecká, bulharská a rumunská církev.

Společenství pravoslavných církví

 • Konstantinopolský ekumenický patriarchát
 • Alexandrijská pravoslavná církev
 • Antiochijská pravoslavná církev
 • Jeruzalémská pravoslavná církev
 • Ruská pravoslavná církev
 • Gruzínská pravoslavná církev
 • Srbská pravoslavná církev
 • Rumunská pravoslavná církev
 • Bulharská pravoslavná církev
 • Kyperská pravoslavná církev
 • Řecká pravoslavná církev
 • Polská pravoslavná církev
 • Albánská pravoslavná církev
 • Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

 

Foto: Květná neděle v Rumunsku (jez)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.